Obaveštenje o servisu Diesel agregata na Abloku, Faze 1

Blog Single

Poštovani stanari,

Dana 14.12.2020. izvršen je servis Diesel agregata na ABloku, Faze 1. 

Slika izveštaja u prilogu.

City Facility