Izveštaj Green Decora (firma za održavanje zelenila) Faza 1 i 2

Blog Single

Izveštaj Green Décor-a o planu radova + kratak osvrt kroz ono što je na A bloku odrađeno za ovih nekoliko toplih dana koje su imali do sada možete pogledati na sledećem linku http://ablok.city-facility.rs/reports/initiatives/A%20blok%20-%20najava%20radova%20za%20Mart.pdf