Plan higijenskog čišćenja za jun 2021 Faza 1 i 2

Blog Single

Poštovani stanari,

 

U nastavku se nalazi plan higijenskih radova za jun mesec.

 

1. Pranje evakuacija u periodu od 9.do 15.06. 

2. Pranje štampanog betona od 16.do 22.06.

3. Pranje garaža,

                - faza 1, od 23 do 25.06.

                - faza 2, od 28 do 30.06.

 4.  Kontejnerske niše će se oprati u subotu, 12.06.   

5. Čišćenje slivnika-rigole na platou do kraja tekućeg dana.

Ukoliko bude padala kiša  realizacija pranja na spoljnom delu terena (evakuacije i dvorišni deo štampanog betona) će biti odloženo.

Srdačno,

City Facility