Why choose Us?

 

 

Vodič za useljEnje

U ovoj sekciji ćete pronaći elektronska dokumenta vezana za useljenje, obaveze i prava Skupštine, Predsednika i Zamenika, kao i obaveze stanara. Dokumenta ćete moći čitati na sajtu a i sačuvati lokalno na Vašem računaru.

Preuzmite brošuru

 

                       

KUĆNI RED 

U ovoj sekciji ćete pronaći elektronska dokumenta vezana za useljavanje, obaveze i prava Skupštine, Predsednika i Zamenika, kao i obaveze stanara. Dokumenta ćete moći čitati na sajtu a i sačuvati lokalno na Vašem računaru. Oluka o kućnom redu grada beograda Sl. list grada Beograda "br. 12./96 - prečišćen tekst, 14/96 - ispr., 6/99 i 11/2005) se može preuzeti klikom na ovaj link 

 

 

 

 
                                                                               
 

 

Stambeni Bonton za decu

 
U ovoj sekciji ćete pronaći stambeni bonton koji je firma City Facility spremio za decu.


Preuzmite bonton za decu